Tag: ledelse

Månedens medarbejder vs månedens kollega

Månedens medarbejder vs månedens kollega


Hvad er forskellen? Den er stor!

I Webamp har vi en kultur, hvor teamfølelsen vejer tungere end noget andet.

Derfor samles vi hver fredag til fredagsmøde, hvor alle stemmer på en kollega, som for dem fortjener at være ugens kaptajn.

I slutningen af måneden er det så tid til at kåre månedens kollega – en ærefuld titel, der går til den medarbejder med flest stemmer i løbet af måneden. Det er altså de andre kollegaer, der bestemmer hvem, der er den mest værdifulde kollega – og ikke ledelsen.

Og det er lige netop der, at forskellen på månedens medarbejder og månedens kollega ligger. At det handler om, hvem der skabt mest værdi for holdet – og ikke nødvendigvis om, hvem der på papiret er bedst til sit job.

 

Skal vi tale sammen?<\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”social”,”props”:{“link_style”:”button”,”gap”:”small”,”margin”:”default”,”link_2″:”https:\/\/www.facebook.com\/nicolai.k.vittrup”,”link_3″:”https:\/\/www.instagram.com\/nicvittrup\/”,”link_4″:”https:\/\/twitter.com\/nictrillion”,”link_1″:”https:\/\/www.linkedin.com\/in\/nicolaivittrup\/”}}]},{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””,”width_medium”:”1-3″},”children”:[{“type”:”html”,”props”:{“content”:”\n

Skal vi tale sammen?<\/h3>\n
“,”attributes”:”uk-sticky=\”offset: 150; top:0; bottom:#sticky-stop\””}}]}],”props”:{“layout”:”2-3,1-3″,”divider”:true}},{“type”:”row”,”props”:{“id”:”sticky-stop”},”children”:[{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””},”children”:[]}]},{“type”:”row”,”children”:[{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””},”children”:[{“type”:”divider”,”props”:{“divider_element”:”hr”}},{“type”:”pagination”,”props”:{“pagination_type”:”numeric”,”text_align”:”center”,”class”:”pagination-blog”}},{“type”:”divider”,”props”:{“divider_element”:”hr”}}]}]}],”name”:”blog-template – New updated version”}],”version”:”2.1.2″} –>

Webamp byder velkommen til første internationale praktikant

Webamp byder velkommen til første internationale praktikant


Hvad er meningen med et praktikforløb?

Den gængse opfattelse er, at et praktikforløb giver praktikanten mulighed for at lære branchespecifikke færdigheder. Omvendt får de fastansatte lov at ‘udnytte’ den gratis arbejdskraft.

I Webamp har vi dog en noget bredere forståelse af, hvad det vil sige at onboarde en praktikant – især en international en af slagsens. For med ankomsten af en praktikant betyder bliver begge parter introduceret til nye værdier – praktikant såvel som fastansatte. Og det kan være med til at udfordre tankegange og vaner, som ellers bliver for givet.

Det handler med andre ord ikke kun om, hvad de to parter kan få ud af hinanden fagligt – men i lige så høj grad om, hvad de kan lære af hinanden kulturelt.

Nye ansigter, ny dynamik

I Webamp har vi før haft stor succes med danske praktikanter, og det har været en fornøjelse at se en bred vifte af mennesker med endnu bredere vifte af færdigheder trives på holdet.

Internationale praktikanter er dog en helt anden boldgade. Derfor besluttede vi for nyligt, at det måtte være på tide med fornyet perspektiv og energi på holdet. Og den fornyelse kom i fredags i form af Gabriella – en halv-brasiliansk, halv svensk content-kreatør, som er opvokset i England.

Vi ville selvfølgelig være sikre på, at hun følte sig så velkommen og motiveret som overhovedet muligt. Derfor sørgede vi for at dekorere hendes skrivebord derefter, ligesom vi indkaldte til møde, så alle kunne hilse på Gabriella – og omvendt.

Og der var et tydeligt skift i dynamikken på kontoret allerede fra dag 1 – vel at mærke et positivt skift. For eksempel måtte vi pludselig vænne os til at tale engelsk. Og det var blot første skridt mod kollektiv udvikling – og et vigtigt skridt væk fra selvtilfreds stilstand.

I Webamp tror vi nemlig på, at komfort og stagnation er nogle af de største udviklingsdræbere. Og med en international praktikant på holdet er det ganske enkelt umuligt at forblive i sin komfortzone.

Læring for begge parter

‘Frihed under ansvar’ er et af mine vigtigste mantraer som leder. Men med frihed kommer også en forventning om, at mine kollegaer hele tiden udfordrer og udforsker deres egne grænser. Grænser må nemlig aldrig være statiske. Og hvis der er noget, der kan skubbe til grænserne, er det at invitere en ikke-dansktalende kollega ind på et ellers udelukkende dansk kontor.

Men det er selvfølgelig ikke kun kontorets dansktalende fastansatte, der er kommet ud af deres komfortzone – Gabriella har også været nødt til at tilpasse sig. Hun er så småt ved at lære danske vaner og har også allerede tilføjet et par danske gloser til sit ordforråd.

Begge parter er med andre ord blevet introduceret til nye normer og vaner – og der er kun gået en uge. Vi glæder os allerede til at se, hvor meget alle har lært efter Gabriellas fire måneder lange praktikophold.

Mod en mere åbensindet tilgang

Når alt kommer til alt, handler et praktikophold om at skabe balance mellem at tilpasse sin egen kultur og at introducere praktikanten til det eksisterende værdisæt. Og at indlemme en ikke-dansk kollega i kulturen handler ikke kun om at tale mere engelsk. Det handler også om at være mere bevidst om sine egne kulturelle vaner – vaner man ellers kan forfalde til at tage for givet.

Det gælder også små og umiddelbart ubetydelige vaner. For eksempel fik vi alle sammen sat vores frokostvaner i perspektiv, da Gabriella allerede første dag pointerede, at hun aldrig havde spist før klokken 12 – eller 13 for den sags skyld.

Vi må åbenbart arbejde hårdt i Webamp, siden vi allerede har samlet appetit til frokost klokken 11.

Det er dog værd at bemærke, at det ikke handler om ændre sine værdier og vaner for andres skyld. Det handler om at blive mere selvbevidst. Netop fordi selvrefleksion er et af de første vigtige skridt mod at blive mere åbensindet og indsigtsfuld – egenskaber, som kun kan gøre Webamp mere robust og omstillingsparat.

Og med de ord: Velkommen til holdet, Gabriella!

Skal vi tale sammen?<\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”headline”,”props”:{“title_element”:”h2″,”content”:”Nye ansigter, ny dynamik<\/strong>“,”class”:”light”}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”content”:”

I Webamp har vi f\u00f8r haft stor succes med danske praktikanter, og det har v\u00e6ret en forn\u00f8jelse at se en bred vifte af mennesker med endnu bredere vifte af f\u00e6rdigheder trives p\u00e5 holdet.<\/p>\n

Internationale<\/em> praktikanter er dog en helt anden boldgade. Derfor besluttede vi for nyligt, at det m\u00e5tte v\u00e6re p\u00e5 tide med fornyet perspektiv og energi p\u00e5 holdet. Og den fornyelse kom i fredags i form af Gabriella \u2013 en halv-brasiliansk, halv svensk content-kreat\u00f8r, som er opvokset i England.<\/p>\n

Vi ville selvf\u00f8lgelig v\u00e6re sikre p\u00e5, at hun f\u00f8lte sig s\u00e5 velkommen og motiveret som overhovedet muligt. Derfor s\u00f8rgede vi for at dekorere hendes skrivebord derefter, ligesom vi indkaldte til m\u00f8de, s\u00e5 alle kunne hilse p\u00e5 Gabriella \u2013 og omvendt.<\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”image”,”props”:{“margin”:”default”,”image_svg_color”:”emphasis”,”image”:”wp-content\/uploads\/flag2.1.jpg”,”image_width”:”600″}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”content”:”

Og der var et tydeligt skift i dynamikken p\u00e5 kontoret allerede fra dag 1 \u2013 vel at m\u00e6rke et positivt skift. For eksempel m\u00e5tte vi pludselig v\u00e6nne os til at tale engelsk. Og det var blot f\u00f8rste skridt mod kollektiv udvikling \u2013 og et vigtigt skridt v\u00e6k fra selvtilfreds stilstand.<\/p>\n

I Webamp tror vi nemlig p\u00e5, at komfort og stagnation er nogle af de st\u00f8rste udviklingsdr\u00e6bere. Og med en international praktikant p\u00e5 holdet er det ganske enkelt umuligt<\/em> at forblive i sin komfortzone.<\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”headline”,”props”:{“title_element”:”h2″,”content”:”L\u00e6ring for begge parter<\/strong>“,”text_align”:”left”,”class”:”light”}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”content”:”

\u2018Frihed under ansvar\u2019 er et af mine vigtigste mantraer som leder. Men med frihed kommer ogs\u00e5 en forventning om, at mine kollegaer hele tiden udfordrer og udforsker deres egne gr\u00e6nser. Gr\u00e6nser m\u00e5 nemlig aldrig v\u00e6re statiske. Og hvis der er noget, der kan skubbe til gr\u00e6nserne, er det at invitere en ikke-dansktalende kollega ind p\u00e5 et ellers udelukkende dansk kontor.<\/p>\n

Men det er selvf\u00f8lgelig ikke kun kontorets dansktalende fastansatte, der er kommet ud af deres komfortzone \u2013 Gabriella har ogs\u00e5 v\u00e6ret n\u00f8dt til at tilpasse sig. Hun er s\u00e5 sm\u00e5t ved at l\u00e6re danske vaner og har ogs\u00e5 allerede tilf\u00f8jet et par danske gloser til sit ordforr\u00e5d.<\/p>\n

Begge parter er med andre ord blevet introduceret til nye normer og vaner \u2013 og der er kun g\u00e5et en uge. Vi gl\u00e6der os allerede til at se, hvor meget alle har l\u00e6rt efter Gabriellas fire m\u00e5neder lange praktikophold.<\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”headline”,”props”:{“title_element”:”h2″,”content”:”Mod en mere \u00e5bensindet tilgang<\/strong>“,”class”:”light”}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”content”:”

N\u00e5r alt kommer til alt, handler et praktikophold om at skabe balance mellem at tilpasse sin egen kultur og at introducere praktikanten til det eksisterende v\u00e6rdis\u00e6t. Og at indlemme en ikke-dansk kollega i kulturen handler ikke kun om at tale mere engelsk. Det handler ogs\u00e5 om at v\u00e6re mere bevidst om sine egne kulturelle vaner \u2013 vaner man ellers kan forfalde til at tage for givet.<\/p>\n

Det g\u00e6lder ogs\u00e5 sm\u00e5 og umiddelbart ubetydelige vaner. For eksempel fik vi alle sammen sat vores frokostvaner i perspektiv, da Gabriella allerede f\u00f8rste dag pointerede, at hun aldrig havde spist f\u00f8r klokken 12 \u2013 eller 13 for den sags skyld.<\/p>\n

Vi m\u00e5 \u00e5benbart arbejde h\u00e5rdt i Webamp, siden vi allerede har samlet appetit til frokost klokken 11.<\/p>\n

Det er dog v\u00e6rd at bem\u00e6rke, at det ikke handler om \u00e6ndre sine v\u00e6rdier og vaner for andres skyld. Det handler om at blive mere selvbevidst. Netop fordi selvrefleksion er et af de f\u00f8rste vigtige skridt mod at blive mere \u00e5bensindet og indsigtsfuld \u2013 egenskaber, som kun kan g\u00f8re Webamp mere robust og omstillingsparat.<\/p>\n

Og med de ord: Velkommen til holdet, Gabriella! <\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”image”,”props”:{“margin”:”default”,”image_svg_color”:”emphasis”,”image”:”wp-content\/uploads\/heleholdet1.jpg”,”image_width”:”600″}},{“type”:”social”,”props”:{“link_style”:”button”,”gap”:”small”,”margin”:”default”,”link_2″:”https:\/\/www.facebook.com\/nicolai.k.vittrup”,”link_3″:”https:\/\/www.instagram.com\/nicvittrup\/”,”link_4″:”https:\/\/twitter.com\/nictrillion”,”link_1″:”https:\/\/www.linkedin.com\/in\/nicolaivittrup\/”,”link_target”:true}}]},{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””,”width_medium”:”1-3″},”children”:[{“type”:”html”,”props”:{“content”:”\n

Skal vi tale sammen?<\/h3>\n
“,”attributes”:”uk-sticky=\”offset: 150; top:0; bottom:#sticky-stop\””}}]}],”props”:{“layout”:”2-3,1-3″,”divider”:true}},{“type”:”row”,”props”:{“id”:”sticky-stop”},”children”:[{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””},”children”:[]}]},{“type”:”row”,”children”:[{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””},”children”:[{“type”:”divider”,”props”:{“divider_element”:”hr”}},{“type”:”pagination”,”props”:{“pagination_type”:”numeric”,”text_align”:”center”,”class”:”pagination-blog”}},{“type”:”divider”,”props”:{“divider_element”:”hr”}}]}]}],”name”:”blog-ny”}],”version”:”2.1.2″} –>

Hvad er succes?

Hvad er succes?


Forleden var jeg gæst i studiet hos Mathias i Podidi-podcast.

Her fortalte jeg bl.a. om min opfattelse af succes, om at lære at fejle og tage ansvar for egen læring, og om at VILLE være iværksætter – koste hvad det vil.

Det kan du høre meget mere om i podcasten.

Jeg fortæller blandt andet👇

– Om hvorfor jeg forventer, at alle mine medarbejdere læser “How to win friends and influence people”
– Om selvindsigt og evnen til at lytte til andre og bruge dem til at vokse som menneske
– Om hvordan en hyperaktiv diagnose som barn har ført til succes som voksen

🎧 Link til podcast: https://link.chtbl.com/WMMCjiXM

<\/p>\n

Jeg fort\u00e6ller blandt andet\ud83d\udc47<\/p>\n

<\/p>\n

– Om hvorfor jeg forventer, at alle mine medarbejdere l\u00e6ser \u201cHow to win friends and influence people\u201d
– Om selvindsigt og evnen til at lytte til andre og bruge dem til at vokse som menneske
– Om hvordan en hyperaktiv diagnose som barn har f\u00f8rt til succes som voksen

\ud83c\udfa7 Link til podcast: https:\/\/link.chtbl.com\/WMMCjiXM<\/a><\/p>\n

<\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”content”:”

Skal vi tale sammen?<\/p>\n

Her fortalte jeg bl.a. om min opfattelse af succes, om at l\u00e6re at fejle og tage ansvar for egen l\u00e6ring, og om at VILLE v\u00e6re iv\u00e6rks\u00e6tter \u2013 koste hvad det vil.<\/p>\n

<\/p>\n

Det kan du h\u00f8re meget mere om i podcasten.<\/p>\n

<\/p>\n

Jeg fort\u00e6ller blandt andet\ud83d\udc47<\/p>\n

<\/p>\n

– Om hvorfor jeg forventer, at alle mine medarbejdere l\u00e6ser \u201cHow to win friends and influence people\u201d
– Om selvindsigt og evnen til at lytte til andre og bruge dem til at vokse som menneske
– Om hvordan en hyperaktiv diagnose som barn har f\u00f8rt til succes som voksen

\ud83c\udfa7 Link til podcast: https:\/\/link.chtbl.com\/WMMCjiXM<\/a><\/p>\n

<\/p>“,”class”:”light”}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”content”:”