Skip to main content

Tips til et godt og inspirerende arbejdsmiljø

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

At definere det gode arbejdsmiljø er en vanskelig opgave. Nogen larmer på kontoret, mens andre foretrækker larmende stilhed. Der vil med sikkerhed derfor være flere forskellige meninger om definitionen. Uanset hvordan dine medarbejdere foretrækker at arbejde, vil det gode arbejdsmiljø overordnet set være grundlaget for god trivsel og fremdrift.

Heri indgår både de fysiske arbejdsområder, kontorets belysning og indeklima samt forholdet til kolleger, ledelsen og arbejdsbelastningen. Det gode arbejdsmiljø afhænger altså i ligeså høj grad af en god og stabil virksomhedskultur, der kan medvirke til at fremme den enkelte medarbejders trivsel og produktivitet samt det overordnede sunde arbejdsområde, der inkluderer positive relationer på tværs af afdelinger, en støttende ledelsespraksis og en overskuelig arbejdsbyrde.

 • Forfatter billede
  Nicolai Vittrup
  14. nov. 2022

Mine 7 tips til et sundt arbejdsmiljø

Det gode arbejdsmiljø afhænger både af de formelle og uformelle strukturer, som definerer arbejdspladsen. For at du kan overveje begge sider af virksomheden, har jeg samlet mine 7 bedste tips til at skabe et sundt arbejdsmiljø:

 1. Snak med dine medarbejdere
  Uanset hvor mange medarbejdere I er på arbejdspladsen, er det relevant at italesætte, hvor I befinder jer, og hvad der gør netop jeres arbejdsplads unik. På den måde giver du medarbejderne mulighed for at sætte egne ord på miljøet.

 2. Vis dine medarbejdere vejen
  Det er vigtigt at sætte ord på processen, men handlinger vægter endnu højere. Medarbejdere bør ikke blot kende til jeres mission, vision eller værdier – du skal som leder vise dem vejen, så det kan opnås.

 3. Innovation
  Når ledere er inkluderende, har medarbejdere større interesse i- og lyst til at dele meninger, idéer samt at indgå i at træffe beslutninger på arbejdspladsen.

 4. Fokusér på teamudvikling
  En stærk holdånd, kommunikation på tværs af afdelinger og effektivt samarbejde er en central del af et godt arbejdsmiljø. Der findes mange forskellige værktøjer, som kan benyttes til at fremme relationerne og at skabe større forståelse for adfærd og motivation hos de forskellige personligheder, der findes på en arbejdsplads – herunder DISC-profiler.

 5. Brug tid sammen uden for arbejdspladsen
  I forlængelse af teambuilding er det en god idé, at I også dyrker fællesskabet uden for arbejdspladsen.

 6. Prioritér trivsel
  Lige så vigtigt som det er at fokusere på at styrke det overordnede fællesskab, er det vigtigt at fokusere på den enkelte medarbejders trivsel. Arbejdspladsen bør derfor fokusere på at fremme sunde vaner, og sikre at medarbejderne tør og føler sig lyttet til, når de kommer til ledelsen med eventuelle problemer på eller udenfor arbejdspladsen.

 7. Følg op på feedback
  For at dine medarbejdere har lyst til at dele deres opfattelser af arbejdsmiljøet, er det en god idé, at ledelsen løbende lytter og følger op på deres feedback. Dette gælder særligt, når der skal træffes beslutninger om arbejdsmiljøet, da medarbejderes erfaringer er særligt relevante her.

Styrk samarbejdet med DISC-analyser

Som sagt findes der flere forskellige værktøjer, der kan anvendes til at styrke samarbejdet på jeres arbejdsplads. DISC-analyse er et relevant profil værktøj, som benyttes til at vurdere personligheds-, adfærds-, og motivationsfaktor. Den består af en række spørgsmål, der efterfølgende opdeler de besvarende i fire overordnede personlighedstyper: dominanssøgende (D), influderende (I), stabilitetssøgende (S) og kompetencesøgende (C).

Analysen forsøger at gøre jeres team klogere på, hvordan I kan bruge hinandens forskelligheder, for på måde at styrke samarbejdet og den overordnede præstation. Det handler om at få arbejdspladsens forskellige personligheder til at supplere hinanden.

Dét gør vi hos Webamp

Hos Webamp har jeg fokuseret på at skabe en uformel arbejdsplads hvor kreativitet, tillid og frihed til at forme arbejdet og dagsordenen er en del af hverdagen. Vi har mange forskellige personligheder, og det er derfor vigtigt, at vi tager os tid til at sørge for, at alle medarbejdere har det godt og at alle bliver hørt. Vi prioriterer at inkludere tiltag, der fremmer den personlige trivsel og faglige udvikling højt, hvilket har sikret hos en stærk virksomhedskultur, hvor alle værdsætter hinanden og deres forskelligheder. Læs mere om mit digitale marketingbureau, Webamp.

Book mig til et foredrag om trivsel på arbejdspladsen

Min rejse som iværksætter har lært mig meget om virksomhedskultur, iværksætteri, ledelse og marketing. Hvis du og din virksomhed er interesseret i at booke et inspirerende foredrag om virksomhedskultur, og hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø, er du velkommen til at kontakte mig. Imens du ser frem til det næste foredrag, kan du lytte til spændende samtaler om iværksætteri, ledelse og virksomhedskultur i min business podcast, Den Nye Standard, på enten Spotify, Apple eller Podimo.