Skip to main content

Foredrag om marketing

Udfordr de traditionelle perspektiver indenfor marketing

Marketing kan i mange tilfælde komme til at virke som en videnskab baseret på faste grundlag, regler og matematiske udregninger. Efter at have bevæget mig indenfor feltet i en kort periode, fik jeg hurtigt et indtryk af en abstrakt og løsrevet verden, hvor der i høj grad manglede fokus på kunden. Det er noget af det, som jeg kommer nærmere ind på i mit marketing foredrag.

Dette var ikke den forestilling, jeg havde af arbejdstilgangen, da jeg drømte om at arbejde med marketing. Fastbesluttet på at tage sagen i egen hånd startede jeg en rejse for at vende denne forestilling på hoved og udfordre de traditionelle perspektiver indenfor marketing.

Med min børneopsparing, som den eneste investering i projektet, opsagde jeg som 23 årig min lejlighed og flyttede hjem til min far. Dette blev det første led i min mission om at skabe et rum og et online univers, hvor der skulle være plads til at stille spørgsmålstegn til processerne, og hvor kunden altid er helten.

Marketing foredrag
Glade medarbejdere = glade kunder = succesfuld virksomhed.

Nicolai Vittrup

Webamp – hvor kunden er helten

Min motivation for at sætte kunden i centrum samt at turde at udfordre status quo blev starten på Webamp. Webamp er et online marketing bureau, der har til formål at guide virksomheder i det digitale landskab, som ellers kan være et fjernt sted at bevæge sig. Mit mantra har siden begyndelsen lydt, at vi skulle udforske, udfordre og udvikle måden hvorpå vi leder og driver virksomheder – og dette er netop, hvad vi fortsat gør i Webamp.

I Webamp arbejder vi tværs af hele markedet for digital markedsføring, da alle områderne i sidste ende er parametre i den store ligning, som skal sikre synlighed på digitale platforme. Vores nuancerede forståelse for- og tilgang til markedsføring har resulteret i en bundlinje på over en million kroner de sidste tre år og flere Børsen-Gazeller, der står som bevis på, at vi forstår at tænke innovativt, omstille os og skabe vækst – selv i krisetider, der har præget vores samfund de seneste år.

Dét handler mit marketing foredrag om

Min tilgang til marketing har hele tiden handlet om at skabe en all-around løsning for alle størrelser af virksomheder, som har brug for en hjælp til at bevæge sig på det digitale marked. Foredraget om marketing vil derfor omhandle både SEO, annoncering på Google, markedsføring på sociale medier, udvikling af hjemmesider samt hvordan vi, i Webamp, arbejder med disse parametre på et strategisk niveau.

Jeg mener, at marketing bør handle om at stille spørgsmålstegn til processen fremfor at følge dem blindt. Der skal være plads til at begå fejl, for fejl kan groft sagt føre til én af to ting: enten lærer du en lektie, eller også opstår der noget genialt, som du fremad kan inkorporere i din strategi. Marketing bør aldrig blive opfattet som noget stift og konkret – det er flydende, i forandring og op til fortolkning. Dette er grundstenen i mit foredrag om marketing.

Mine personlige erfaringer som iværksætter

Min rejse som iværksætter har indtil videre budt på både med- og modvind, hvilket har resulteret i uundværlig erfaring indenfor ledelse, virksomhedskultur, marketing og iværksætteri. Min passion og store ambitioner har i længden også båret frugt. I 2021 blev jeg både udvalgt som en del af Forbes 30 Under 30 i kategorien Media & Marketing samt Berlingske Talent 100 i kategorien ledelse. Begge er titler, der hylder ungdommens iværksætteri.

Hvis du er interesseret i at få en dybere indsigt i de personlige erfaringer jeg har tilegnet mig som iværksætter, tilbyder jeg også foredrag med dette specifikke fokus.

Udover at drive Webamp er jeg vært på business podcasten Den Nye Standard, hvor jeg både deler ud af mine egne erfaringer som grundlægger af Webamp og i fællesskab med inspirerende mennesker, dykker ned i de historier som har formet og fortsat driver Danmarks iværksættere.