Skip to main content

Webamps mindset og de 10 bud

Webamps mindset og de 10 bud

Hos Webamp har vi et klart mindset. Vi vil skabe resultater for vores kunder, ved at være eksperter inden for vores felt og give den bedst mulige service. Derudover arbejder vi også på at skabe en stærk og sund kultur, hvorfor vi har fået vores mindset og vores “10 bud” hængt op på væggen. Udover at alle nye ansatte får uddelt dem som en del af onboarding, så bliver vi alle mindet om dem dagligt på denne måde.

Forfatter billede


Læs videre

Månedens medarbejder vs månedens kollega

Forfatter billede

Månedens medarbejder vs månedens kollega

Hvad er forskellen? Den er stor!

I Webamp har vi en kultur, hvor teamfølelsen vejer tungere end noget andet.

Derfor samles vi hver fredag til fredagsmøde, hvor alle stemmer på en kollega, som for dem fortjener at være ugens kaptajn.

I slutningen af måneden er det så tid til at kåre månedens kollega – en ærefuld titel, der går til den medarbejder med flest stemmer i løbet af måneden. Det er altså de andre kollegaer, der bestemmer hvem, der er den mest værdifulde kollega – og ikke ledelsen.

Og det er lige netop der, at forskellen på månedens medarbejder og månedens kollega ligger. At det handler om, hvem der skabt mest værdi for holdet – og ikke nødvendigvis om, hvem der på papiret er bedst til sit job.

Læs videre

Kan forskelligheder styrke den fælles kultur?

Kan forskelligheder styrke den fælles kultur?

Hvordan kan man bruge hinandens forskelligheder til at styrke den fælles kultur?

Det forsøgte Webamp at få svar på i fredags. Så klokken 11 lukkede vi ned for kontoret ved Vesterport og kørte mod Power Racing Gokart Akademi i et industrikvarter i Herlev. Her skulle vi selvfølgelig prøve den udfordrende, kurvede asfaltbane i Danmarks eneste elektriske gokarts. Men først stod den på tre timers koncentreret DISC-workshop ved coach Klaus Veile.

Inden kurset have alle kollegaer – fra studentermedhjælpere til direktør – taget en DISC-analyse, som er et profilværktøj, der beskriver personers adfærd i bestemte situationer. Nu var det tid til at forstå analyserne bedre – og ikke mindst lære at bruge dem aktivt i hverdagen.

Forventningerne til workshoppen var da også høje blandt mine kollegaer. Nogen håbede på højere selvindsigt. Andre på bedre forståelse for deres omgivelser.

Alle havde dog én forventning til fælles: Vi ville blive klogere på, hvordan vi kan bruge hinandens forskelligheder og på den måde styrke både teamwork og præstation.

Forfatter billede

Hvad er DISC?

DISC er et analyseværktøj til at vurdere personligheds-, adfærds- og motivationsfaktorer. De fire bogstaver repræsenterer følgende overordnede personlighedstyper: dominanssøgende (D), influderende (I), stabilitetssøgende (S) og kompetencesøgende (C).

For at give et mere konkret eksempel på de fire personlighedstyper så lad os for en stund dykke ned i den danske filmskat – nærmere bestemt Erik Ballings folkekære Olsen-banden-film. De fire voksne hovedpersoner i filmene er nemlig skoleeksempler på de fire personlighedstyper i DISC.

 • Yvonne – det dominerende D
  Yvonne ser udfordringer og forhindringer som noget, der skal overvindes, ligesom hun gerne vil kontrollere sine omgivelser for at opnå de resultater, hun ønsker. Hun er kortfattet og kontant i sin kommunikation og giver ofte direkte ordrer.
 • Benny – det influerende I
  Benny har grundlæggende tillid til verden og sine omgivelser, som han ser som venlige og gunstige. Han er optimistisk og ønsker og drives af social anerkendelse. Han er åben for dialog og stræber så vidt muligt efter konsensus.
 • Kjeld – det stabilitetssøgende S
  Kjeld motiveres af stabilitet og er gruppens loyale og omsorgsfulde individ, som ofte sætter egne behov til sidst. Han er den pålidelige og samarbejdsvillige holdspiller, som har det bedst med det velkendte. Han bliver derfor nemt anspændt, når det hele bliver for uforudsigeligt.
 • Egon – det kompetencesøgende C
  Egon er manden med det gyldne overblik. Han er analytisk, motiveres af præcision og hader sjusk. Han er ekstremt opmærksom på detaljer og er overkritisk overfor både sig selv og andre, når de ikke formår at arbejde inden for etablerede regler og retningslinjer.

En fælles plan til trods for forskelligheder

Olsen Bandens planer går som regel i vasken. Men er det fordi, medlemmerne er så vidt forskellige?

Nej. Det er fordi, ingen af de fire medlemmer formår at tilpasse deres kommunikation og adfærd til de andre medlemmers personlighedstype. 

Det er nemlig en helt central pointe i DISC, at alle fire personlighedstyper er ligeværdige – netop fordi der i et team er brug for alle personlighedstyper. For selvfølgelig skal nogen stå forrest klar til kamp. Her kommer D’erne ind i billedet. 

Men et team kan omvendt ikke undvære analytiske individer med det gyldne overblik – og her er C’erne uundværlige brikker. På samme måde er de pålidelige og stabile S’er fundamentet for det gode samarbejde, ligesom de optimistiske og udadvendte I’er er limen, der binder fællesskabet sammen.

Det har de fire hovedpersoner i Olsen Banden ikke forstået, og det spænder ben for deres planer. 

Akkurat ligesom Olsen-banden er Webamp styret af en plan: At give en sublim kundeoplevelse og skabe gennemsigtighed i en verden, som for mange virker abstrakt og fjern. 

Men hvis den plan skal realiseres, må vores forskelligheder ikke modarbejde hinanden. 

Tværtimod er det forskelligheder, der skaber grundlaget for en målrettet holdindsats. Men det kræver, at alle forstår, hvorfor og hvordan andre personlighedstyper agerer.

Flere personligheder – ét hold

“Nogen larmer på kontoret. Andre foretrækker larmende stilhed og arbejder derfor bedst med et noise cancelling headset om ørene og øjnene koncentreret rettet mod skærmen.”

Sådan beskriver vi os selv på Webamps karriere-side. Og at dømme ud fra DISC-analyserne er det nok en meget rammende beskrivelse af dynamikken blandt kollegaerne i Webamp. Der var nemlig både D’er, I’er, S’er og C’er i medarbejderstaben. 

Webamp har både udadvendte og mere impulsive personligheder, som arbejder og trives på frontlinjen eller i skudlinjen, og mere indadvendte og systematiske medarbejdere, som foretrækker stabilitet eller struktur.

Det behøver vi nok ikke en DISC-analyse for regne ud. Vi omgås hinanden hver dag, og vi kender hinandens små quirks og forskelligheder. Men vi er måske ikke altid lige gode til at forstå kollegaer, der har andre profiler end os selv. Og var lige netop det, DISC-workshoppen skulle lære os at forstå.

Det kan for eksempel være svært for det meget direkte og viljestærke D at tilpasse sin adfærd til det velovervejede og forudsigelige S. På samme måde kan det være svært for det analytiske og organiserede C at relatere til det snakkesalige og til tider impulsive I, som helst vil have så mange jern i ilden samtidig som muligt. 

Men i en virksomhed hvor fælles kultur og respekt for det enkelte mennesker skal gå op i en højere enhed, er den forståelse altafgørende. Derfor lærte vi blandt andet:

 • at bruge konkrete eksempler og komme hurtigt til sagen, når vi samarbejder med et D
 • at lægge op til dialog og være anerkendende, når vi samarbejder med et I
 • at vise oprigtig interesse og fremlægge sagen stiller og roligt, når vi samarbejder med et S
 • at være præcise og velforberedte, når vi samarbejder med et C

Til sidst blev alle opfordret til at hænge deres DISC-analyse op ved deres arbejdsstation. For på den måde kan vi altid tilpasse vores adfærd og kommunikation til hinanden til gavn for holdet og vores mål.

Efter en veloverstået workshop gik både D’ere, I’ere, S’ere og C’er i fælles front mod gokart-banen – velvidende om at svaret på spørgsmålet “kan forskelligheder styrke den fælles kultur?” er et rungende ja!

Læs videre